hoif.dk

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Hjem Fair Play
Fair Play

Til spillerne i U9, U11, U13, U15, U17 og deres forældre.

Vi er i Hou meget opmærksomme på, at badminton er et spil med vægt på Fair-Play. Ofte spilles kampe uden dommer, der er lagt op til at spillerne er ærlige og kan gennemføre en kamp uden at andre blander sig. Det er derfor vigtigt at spillere, forældre og trænere følger en række retningslinjer, så spillet kan foregå på en god og positiv måde. Badmintonudvalget har derfor udarbejdet retningslinjer for "god opførsel", hvilket også harmonerer med den overordnede Fair-Play kampagne DBF fører for fortiden:

Opførsel
I Hou Badminton Klub fokuserer vi meget på fair play og god opførsel både blandt spillere og forældre. Vi vil gerne have et godt ry, da dårlig opførsel hos enkelte spillere/forældre falder tilbage på hele klubben.
Når man som spiller og forældre er ude i hallerne, bedes man specielt være opmærksom på nedenstående:

- I badminton klapper man ikke af modstandernes fejl og man klapper ikke før bolden er dømt.

- Forældre eller andre må ikke blande sig i afgørelser - det er altid den spiller,
  på hvis banehalvdel bolden afsluttes, der afgør bolden.

- Der må ikke ydes coaching under kampen,
  og der må ej heller dirigeres med fagter og lignende.

- Coaching er tilladt når førende spiller når 11 point (max 60 sek.)
  og mellem sættene (max 120 sek.).

- De spillere fra klubben, der ikke er i kamp,
  udviser godt kammeratskab ved at heppe på deres klubkammerater.

- Som spiller siger man pænt tak for kampen og giver hånd til modstanderen
  og en eventuel dommer, uanset om man har vundet eller tabt.

- Der er ikke tilladt at slå ketsjeren i nettet eller i gulvet, hvis spillet går én imod
  og man må ikke provokere modstanderen.


På vegne af badmintonudvalget

 Banner

Find os på facebook