hoif.dk

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Hjem Svømmeskole for begyndere (0.-2. klasse)
Svømmeskole for begyndere (0.-2. klasse)

Her optages børn som har styr på de mest basale kundskaber, som blev lært på plask og leg holdet. Der svømmes i det varme bassin

Undervisningen bærer stadig præg af sjov og leg, men forsøger at intensivere det grundlæggende i svømmeundervisning, flyd, glid, rygcrawl og crawl. Har man
ikke gået til svømning før og er 6 år eller ældre, starter man her.

Vanddybden er 1,10 m i det varme bassin.

OBS! Ved holdstart forbeholder instruktørerne sig ret til om nødvendigt at fordele børnene på 
holdene i svømmeskolen efter færdigheder/højde, så de får mest muligt ud af undervisningen.

Vi vil meget gerne ha, at børnene er klar 5 minutter før opstart inde ved bassinkanten, så vi kan nå at få mest muligt ud af undervisningen.

Sted: Vandhalla, Egmont Højskolen

Tid: Mandag kl. 16.15-16.45

Start: 8. januar 2018

Stop: 30. april 2018

Aldersgruppe: 6-8 år

Instruktør: Ole Kollerup/Jessie Clemmensen/Sandra Gehrcke

Pris: 300 kr.

Max. antal deltagere: 15

 Find os på facebook


Nyhedsindslag

Tirsdag den 6. marts kl. 19-21 byder HOIF og HMI velkommen til et spændende foredrag med Søren Østergaard, der vil tale om at være ung i en præstationskultur. Søren Østergaard er uddannet inden for samfundsvidenskab og teologi og arbejder i spændingsfeltet mellem tradition og kontekst. Derudover er han daglig leder af Center for Ungdomsstudier. Han har skrevet en lang række bøger omkring børn og unge – hvoraf kan nævnes: “Bliv klogere på de unge – og bliv en endnu bedre træner”, “Børneliv version 2.0 – perspektiver på tweens, fritidsliv og trivsel” samt “Ung i en præstationskultur”.

Søren konstarerer, at “I gamle dage gik man til fodbold og gymnastik for at være sammen med sine venner – det gør man ikke mere!” og ud fra denne konstatering vil Søren perspektivere ungdomsliv og foreningsliv i en præstationskultur.

Foredraget henvender sig til alle, der har en interesse i unges tanker og liv – ikke blot i foreningssammenhæng!

Der er gratis adgang til foredraget.