hoif.dk

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Hjem Svømmeskole for let øvede/øvede (2.-5. klasse)
Svømmeskole for let øvede/øvede (2.- 5. klasse)

Dette hold er for børn, som har gået på ”Svømmeskole for begyndere” eller som er lidt ældre. Undervisningen er differentieret, så de yngste undervises i den lave ende af bassinet. Grundlæggende er det stadig et begynderhold, men her sættes lidt større krav til barnets svømmefærdigheder. Det forudsættes, at barnet på dette hold er helt fortroligt med vand.

Undervisningens indhold er stadig med fokus på leg og sjove aktiviteter, således, at svømningen læres gennem leg. Der bygges videre på svømmeundervisningen fra begynderholdet.

Efter en sæson på let øvede holdet forventes det, at barnet kan eller har kendskab til følgende elementer:

Glid fra kant, spring fra skammel, dykke, crawlvejrtrækning, koordinerer vejrtrækning med benbevægelser, rotation, stå på hænder, mave og rygbalance, fremdriftsmetoder, retningsskift,
armtag/bentag og skodøvelser, vandtrædning, længere distancer, intro til crawl, brystsvømning.

OBS! Ved holdstart forbeholder instruktørerne sig ret til om nødvendigt at fordele børnene på 
holdene i svømmeskolen efter færdigheder/højde, så de får mest muligt ud af undervisningen.

Vi vil meget gerne ha, at børnene er klar 5 minutter før opstart inde ved bassinkanten, så vi kan nå at få mest muligt ud af undervisningen.

Tid: Mandag kl. 16.30-17.15 i det store bassin.

Start: 8. januar 2018

Stop: 30. april 2018

Aldersgruppe: 8-12 år

Instruktør: Frank Poulsen/Ulla Schartau/Brian Leth Skyldal/Klaus Amby Jensen

Pris: 300 kr.

Max. antal deltagere: 15

 Find os på facebook


Nyhedsindslag

Tirsdag den 6. marts kl. 19-21 byder HOIF og HMI velkommen til et spændende foredrag med Søren Østergaard, der vil tale om at være ung i en præstationskultur. Søren Østergaard er uddannet inden for samfundsvidenskab og teologi og arbejder i spændingsfeltet mellem tradition og kontekst. Derudover er han daglig leder af Center for Ungdomsstudier. Han har skrevet en lang række bøger omkring børn og unge – hvoraf kan nævnes: “Bliv klogere på de unge – og bliv en endnu bedre træner”, “Børneliv version 2.0 – perspektiver på tweens, fritidsliv og trivsel” samt “Ung i en præstationskultur”.

Søren konstarerer, at “I gamle dage gik man til fodbold og gymnastik for at være sammen med sine venner – det gør man ikke mere!” og ud fra denne konstatering vil Søren perspektivere ungdomsliv og foreningsliv i en præstationskultur.

Foredraget henvender sig til alle, der har en interesse i unges tanker og liv – ikke blot i foreningssammenhæng!

Der er gratis adgang til foredraget.